GOOD WORKS

GOOD WORK IN 2021

16.05.2021 തിയ്യതി ടക്ഖട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ കടല്ഴ ക്ഷോഭത്തില്ഴ വീടിന് കേടുപാടുകള്ഴ സംഭവിച്ച വടകര കുരിയാടി വരയന്ഴെറ വളപ്പില്ഴ സ്മിത എന്നവരുടെ വീട്ടില്ഴ ശുചീകരണ പ്രവര്ഴത്തനങ്ങളിലു...

Read More

GOOD WORK IN 2019

2019 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രളയത്തില്ഴ എടച്ചേരി, തിരുവള്ളൂര്ഴ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്ഴ പ്രളരക്ഷാ പ്രവര്ഴത്തനങ്ങളില്ഴ വടകര കോസ്റ്റല്ഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും, കോസ്റ്റല്ഴ വാര്ഴഡന്മാരും പ...

Read More

GOOD WORK IN 2018

2018 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില്ഴ പ്രളയ ഭാദിത പ്രദേശമായ ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂര്ഴ എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രളയത്തില്ഴ നാശനഷ്ടം സംഭിവച്ച വീടുകള്ഴ ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവര്ഴത്തനങ്ങളില്ഴ വടകര കോസ്റ്റല്ഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷന...

Read More