• STATION BUILDING

  • station building

  • building

  • station building

  • station building

  • POL-APP

GOOD WORKS

15 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.

15 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.

ചേലക്കര മേപ്പാടം പയറ്റി പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ റഫീക്കിനെ (44)യാണ് ചേലക്കര പോലീസ് ഇൻസ്പെക്...

Read More

NOTIFICATIONS

CRIME STATISTICS

Chelakkara Police Station